Kampania społeczna

BIP

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Rodzaje orzeczeń

Zespół Orzekający wydaje następujące orzeczenia:
 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
  • Niesłyszących i słabosłyszących
  • Niewidomych i słabowidzących
  • Niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
 4. Niepełnosprawnością intelektualną:
  • W stopniu lekkim
  • W stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • W stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze)
 5. z autyzmem w tym Zespołem Aspergera
 6. z niepełnosprawnością sprzężoną (dwie niepełnosprawności z powyższych)
 7. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 8. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy