POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Krystyna Gemza

Odeszła Krystyna Gemza. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach w latach 1974-1976 oraz 1997-2007. Oddany dzieciom pedagog i logopeda. Wspaniała koleżanka, ciepła i zawsze gotowa nieść pomoc przyjaciółka, kobieta o wielkim sercu i wspaniałym poczuciu humoru. Była dla nas inspiracją. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Krysiu, będzie nam Ciebie brakowało…

Pogrążeni w smutku pracownicy Poradni

Autyzm

Zapraszamy na spotkania dla rodziców, opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu. To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa, którzy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, poznać osoby, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Celem spotkań jest:

Czytaj więcej...

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia grupowe dla dzieci 6 letnich, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i/lub społecznym.
Podczas spotkań uczymy się i trenujemy m.in. umiejętności:
  • rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji,
  • radzenia sobie z trudnymi uczuciami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
  • rozumienia siebie i innych,
  • prawidłowych wzorców komunikowania się,
  • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
  • współpracy w grupie,
  • przestrzegania zasad i norm społecznych.
Spotkania będą odbywały się w piątki, w godzinach 15.30 – 17.00.
Planowany początek zajęć: LISTOPAD 2018
Prowadzące:
Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, psycholog
Bożena Chrapkiewicz, psycholog

Grupa dla osób doznających przemocy

Trwa 1 edycja Grupy dla Osób doznających przemocy w rodzinie.
Cały cykl zajęć to 12 spotkań- 10 z osobą prowadzącą Alicją Jendrasik i 2 spotkania z wybraną przez uczestników grupy osobą (np. dzielnicowy, pracownik MOPS-u, adwokat, ksiądz). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Grupa do 12 osób. Uczestnictwo w grupie po indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą przez sekretariat naszej poradni.
Zapraszam do zapisu w drugiej edycji.

Terapia metodą Tomatisa

Uwaga rodzice zainteresowani terapią prowadzoną metodą Tomatisa.
W związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców informujemy, iż skorzystanie ponowne z terapii metodą Tomatisa będzie możliwe dopiero po obsłużeniu oczekujących na przyjęcie dzieci, które do tej pory nie miały jeszcze szansy na udział w zajęciach. Przewidywany okres oczekiwania na terapię nowo zgłoszonych dzieci wynosi aktualnie około 2 lata.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy