POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Informacja o zmianie siedziby

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z uchwałą nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r. Rady Miasta Tychy w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach wraz z uchwałą zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r. z dniem 1 kwietnia 2024 r. planowane jest przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach z ul. Andersa nr 16 na ul. Edukacji nr 102 w Tychach.

Załącznik :

  1. uchwała intencyjna nr LII/976/23 z dnia 31.08.2023 r.
  2. uchwała zmieniającą nr LIII/1001/23 z dnia 28.09.2023 r.

Ogłoszenie Dydaktyka i Awans

Zapraszamy do aktywności w nauczycielskiej sieci współdziałania i wymiany doświadczeń „Dydaktyka i Awans”…

Oferta skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych , będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli.

Celem grupy jest m.in.:

  1. realizacja awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego
  2. wsparcie w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotu , w tym: wymiana doświadczeń , pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych (konspektów zajęć)
  3. wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z osiągnięciami neurodydaktyki.

Spotkania w PPP (Tychy, ul. Andersa, pokój 17); pierwsze spotkanie 3 października 2023 r. w godz od 15.00 do 17.00; kolejne spotkania w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz od 15.00- 17.00.
Proszę o zgłoszenie obecności SMS pod nr 508 383 931.

Inauguracyjne spotkanie – w najbliższy wtorek 3 października 2023 r.
Serdecznie zapraszam,
Weronika Zawisza-Grzanka (pedagog, trener edukacji)

Grupa ASPE Tychy

Grupa ASPE Tychy w pełnej aktywności...
Nauczycielska sieć ASPE stowarzyszająca nauczycieli współorganizujących kształcenie inauguruje swoją aktywność w nowym roku szkolnym 2023/2024.
Zapraszamy Koleżeństwo do współpracy:

  • dzielimy się doświadczeniem
  • popularyzujemy skuteczne narzędzia do pracy z uczniem
  • poszukujemy efektywnych metod pracy
  • wspieramy się mentalnie!

Jesteśmy nauczycielami współorganizującymi kształcenie , pracujemy w rożnych szkołach.
Współpracujemy ze sobą, wymieniamy się doświadczeniami.
Jest nas coraz więcej, jesteśmy dla siebie wsparciem w codziennej pracy pedagogicznej.
Zapraszamy do współpracy. 
I spotkanie w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się 26.09.2023 r. W następnych miesiącach w każdy przedostatni wtorek miesiąca g. 15:00-17:00.

Zapraszam do grona ASPE Tych z Państwa, którzy debiutują w nowej nauczycielskiej roli.
Koordynatorka sieci: Weronika Zawisza-Grzanka

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy