POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów dla Skutecznych Rodziców. Zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod nr. tel.: 32-227-23-92, 32-327-17-66, 513-032-811.
Termin rozpoczęcia warsztatów - 04.12, godz. 16:30.
B. Górnik
I. Jaźwa

Grupa wsparcia - AUTYZM

Zapraszamy na spotkania dla rodziców, opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu.  To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa, którzy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, poznać osoby, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Celem spotkań jest:

 • radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami własnymi i swojego dziecka,
 • wymiana doświadczeń wychowawczych, stawianie dzieciom granic,
 • poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Czytaj więcej...

Słucho-ruchy

Ogłaszamy nabór na grupowe zajęcia terapeutyczne

Słucho – Ruchy

Zajęcia są przeznaczone są dla dzieci 6-letnich (rocznik 2013), u których zdiagnozowano trudności z przetwarzaniem słuchowym (ryzyko dysleksji, ryzyko CAPD, opóźniony rozwój mowy).

Termin rozpoczęcia: 2 październik 2019r

Zajęcia będą odbywały się w środy od godziny 8 – 10.

W programie zajęć ćwiczenia wzmacniające:

 • koncentrację i pamięć słuchową,
 • wyższe funkcje słuchowe,
 • elementy terapii SI i terapii bilateralnej.

Prowadzące: A. Kalbarczyk-Wanot, psycholog, surdopedagog
W. Mikanik, pedagog, terapeuta SI


wolnych miejsc: 13

Wychowanie bez porażek

„Wychowanie bez porażek w szkole zapewni wam szczególną umiejętność,
dzięki której wasz zawód stanie się atrakcyjniejszy i łatwiejszy,
musicie jednak wyćwiczyć w sobie tę umiejętność, aż stanie się ona waszą drugą naturą”.
Thomas Gordon

UWAGA!

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, nauczyć się nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych z uczniem i innymi, zapraszamy do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych dla nauczycieli

pt. „Gordonowski model wychowania bez porażek w szkole”
Zajęcia są bezpłatne.

Termin najbliższych zajęć:10 października 2019 r.  godz. 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zajęcia mają charakter cykliczny
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tychach ul. Andersa 16 tel. 227-23-92

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Celem zajęć jest rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych. Praca terapeutyczna odbywać się będzie przez doświadczenie co daje podstawę do generalizacji ćwiczonych zachowań społecznych w naturalnym otoczeniu..
Dla kogo
Dzieci i młodzież z rozpoznaniem:
 • objawów ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera,
 • zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, więzi,
 • nieśmiałych i lękliwych, z fobią społeczną.
Dobór do grupy stanowi wiek rozwojowy. Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach wiekowych:
 • w wieku przedszkolnym - dzieci w wieku 5-6 lat,
 • wczesnoszkolnym i szkolnym .
Zajęcia prowadzić będą dla dzieci przedszkolnych:

Anna Pilszek -psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
Anna Kożdoń-Spyra -psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
Dla uczniów w wieku szkolnym:

Anna Kożdoń-Spyra -psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
Dorota Piórek - psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU (grupy przedszkolne - wtorki 8.00 -10.00)
PRZEŁOM PAŹDZIERNIKA/LISTOPADA (grupy szkolne - piątki godziny popołudniowe 15.00-17.00)
Zapisy w sekretariacie poradni osobiście lub telefonicznie: 32 227 23 92; 32 327 17 66, 513 032 811

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy