POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Kampania społeczna

BIP

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Kampania Społeczna

Wspólnie z Urzędem Miasta Tychy oraz Miejskim Centrum Oświaty w Tychach  realizujemy kampanię „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”. Jej celem jest  przede wszystkim uwrażliwienie dorosłych – nauczycieli i rodziców - na osamotnienie i zagubienie, którego mogą doświadczać nastolatki. Więcej informacji na stronie Kampanii  : http://dlaczego.ppptychy.pl/
oraz w mediach:

Grupa dla osób doznających przemocy

Trwa 1 edycja Grupy dla Osób doznających przemocy w rodzinie.
Cały cykl zajęć to 12 spotkań- 10 z osobą prowadzącą Alicją Jendrasik i 2 spotkania z wybraną przez uczestników grupy osobą (np. dzielnicowy, pracownik MOPS-u, adwokat, ksiądz). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Grupa do 12 osób. Uczestnictwo w grupie po indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą przez sekretariat naszej poradni.
Zapraszam do zapisu w drugiej edycji.

Terapia metodą Tomatisa

Uwaga rodzice zainteresowani terapią prowadzoną metodą Tomatisa.
W związku z ogromnym zainteresowaniem rodziców informujemy, iż skorzystanie ponowne z terapii metodą Tomatisa będzie możliwe dopiero po obsłużeniu oczekujących na przyjęcie dzieci, które do tej pory nie miały jeszcze szansy na udział w zajęciach. Przewidywany okres oczekiwania na terapię nowo zgłoszonych dzieci wynosi aktualnie około 2 lata.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy