POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

PILNE

Drodzy Rodzice – z uwagi na trwający strajk nauczycieli Poradni bardzo prosimy o upewnienie się, czy zaplanowana wizyta lub zajęcia odbędą się.

Sekretariat udziela informacji pod numerem telefonu:
32 227 23 92 lub 32 327 17 66 lub 513 032 811.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

więcej informacji


Wychowanie bez porażek

„Wychowanie bez porażek w szkole zapewni wam szczególną umiejętność,
dzięki której wasz zawód stanie się atrakcyjniejszy i łatwiejszy,
musicie jednak wyćwiczyć w sobie tę umiejętność, aż stanie się ona waszą drugą naturą”.
Thomas Gordon

UWAGA!

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, nauczyć się nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych z uczniem i innymi, zapraszamy do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych dla nauczycieli

pt. „Wychowanie bez porażek ”
Zajęcia są bezpłatne.

Termin najbliższych zajęć:25 kwietnia 2019 r.  godz. 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tychach ul. Andersa 16 tel. 227-23-92

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia

Autyzm

Zapraszamy na spotkania dla rodziców, opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu. To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa, którzy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, poznać osoby, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Celem spotkań jest:

Czytaj więcej...

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia grupowe dla dzieci 6 letnich, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i/lub społecznym.
Podczas spotkań uczymy się i trenujemy m.in. umiejętności:
  • rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji,
  • radzenia sobie z trudnymi uczuciami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
  • rozumienia siebie i innych,
  • prawidłowych wzorców komunikowania się,
  • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
  • współpracy w grupie,
  • przestrzegania zasad i norm społecznych.
Spotkania będą odbywały się w piątki, w godzinach 15.30 – 17.00.
Planowany początek zajęć: LISTOPAD 2018
Prowadzące:
Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, psycholog
Bożena Chrapkiewicz, psycholog

Grupa dla osób doznających przemocy

Trwa 1 edycja Grupy dla Osób doznających przemocy w rodzinie.
Cały cykl zajęć to 12 spotkań- 10 z osobą prowadzącą Alicją Jendrasik i 2 spotkania z wybraną przez uczestników grupy osobą (np. dzielnicowy, pracownik MOPS-u, adwokat, ksiądz). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Grupa do 12 osób. Uczestnictwo w grupie po indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą przez sekretariat naszej poradni.
Zapraszam do zapisu w drugiej edycji.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy