POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Ogłoszenie Dydaktyka i Awans

Zapraszamy do aktywności w nauczycielskiej sieci współdziałania i wymiany doświadczeń „Dydaktyka i Awans”…

Oferta skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych , będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli.

Celem grupy jest m.in.:

  1. realizacja awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego
  2. wsparcie w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotu , w tym: wymiana doświadczeń , pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych (konspektów zajęć)
  3. wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z osiągnięciami neurodydaktyki.

Spotkania w PPP (Tychy, ul. Andersa, pokój 17); pierwsze spotkanie 3 października 2023 r. w godz od 15.00 do 17.00; kolejne spotkania w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz od 15.00- 17.00.
Proszę o zgłoszenie obecności SMS pod nr 508 383 931.

Inauguracyjne spotkanie – w najbliższy wtorek 3 października 2023 r.
Serdecznie zapraszam,
Weronika Zawisza-Grzanka (pedagog, trener edukacji)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy