POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Wychowanie bez porażek

„Wychowanie bez porażek w szkole zapewni wam szczególną umiejętność,
dzięki której wasz zawód stanie się atrakcyjniejszy i łatwiejszy,
musicie jednak wyćwiczyć w sobie tę umiejętność, aż stanie się ona waszą drugą naturą”.
Thomas Gordon

UWAGA!

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności wychowawcze, nauczyć się nowych metod rozwiązywania konfliktów i postępowania w sytuacjach trudnych z uczniem i innymi, zapraszamy do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych dla nauczycieli

pt. „Gordonowski model wychowania bez porażek w szkole”
Zajęcia są bezpłatne.

Termin najbliższych zajęć: 03 października 2023 r.  godz. 17.00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Zajęcia mają charakter cykliczny
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tychach ul. Andersa 16 tel. 227-23-92

Po ukończeniu szkolenia nauczyciele otrzymają zaświadczenia

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy