POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Kampania społeczna

BIP

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Kampania Społeczna

Wspólnie z Urzędem Miasta Tychy oraz Miejskim Centrum Oświaty w Tychach  realizujemy kampanię „Dlaczego? Porozmawiajmy o trudnych uczuciach”. Jej celem jest  przede wszystkim uwrażliwienie dorosłych – nauczycieli i rodziców - na osamotnienie i zagubienie, którego mogą doświadczać nastolatki. Więcej informacji na stronie Kampanii  : http://dlaczego.ppptychy.pl/
oraz w mediach:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy