POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia grupowe dla dzieci 6 letnich, które przejawiają trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i/lub społecznym.
Podczas spotkań uczymy się i trenujemy m.in. umiejętności:
  • rozpoznawania i nazywania podstawowych emocji,
  • radzenia sobie z trudnymi uczuciami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie,
  • rozumienia siebie i innych,
  • prawidłowych wzorców komunikowania się,
  • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
  • współpracy w grupie,
  • przestrzegania zasad i norm społecznych.
Spotkania będą odbywały się w piątki, w godzinach 15.30 – 17.00.
Planowany początek zajęć: LISTOPAD 2018
Prowadzące:
Agnieszka Kalbarczyk-Wanot, psycholog
Bożena Chrapkiewicz, psycholog

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy