POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Ogłoszenie

Drodzy rodzice,

Od dnia 1 września 2020 Poradnia rozpoczęła pracę w trybie stacjonarnym. Jednak z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne oraz warunki lokalowe Poradni do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie wizyty indywidualne umawiane są telefonicznie – szczególnie pod dedykowanym numerem 513 032 811.

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.45-16.45 a w piątki 7.45-15.00.

Składana dokumentacja papierowa podlega 48-godzinnej kwarantannie.

Wejście na teren Poradni w dniu wizyty jest poddane szczególnym rygorom, a w szczególności:

  1. poczekalnia jest nieczynna, w związku z tym prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę i oczekiwanie w korytarzyku na wezwanie,
  2. wejście na teren budynku poradni możliwe jest wyłącznie na wezwanie, w asyście pracownika Poradni;
  3. przed wejściem rodzic proszony jest o wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia w kontekście objawów zakażenia koronawirusem,
  4. konieczne jest zaopatrzenie siebie i dziecka w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki),
  5. konieczne jest zaopatrzenie się we własny długopis i ołówek,
  6. konieczne jest poddanie się badaniu temperatury, jeśli pomiar wykaże temperaturę powyżej 37,5 nie jest możliwe wejście do budynku poradni,
  7. wreszcie konieczne jest podpisanie zgody na wykonanie badania w specyficznych warunkach, wymuszonych sytuacją epidemiczną (środki ochrony osobistej, ekran oddzielający dziecko i pedagoga).
  8. Wyjście z poradni ulokowane jest z boku budynku (wyjście ewakuacyjne), które otwiera się przyciskiem z rysunkiem klucza po prawej stronie.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy