POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Warsztaty dla skutecznych rodziców

               Warsztaty są przeznaczone dla rodziców (opiekunów) dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pragnących poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze,  zwłaszcza dla  rodziców dzieci nadpobudliwych sprawiających trudności.

                  Próbowałaś już wszystkiego i nic nie działa?  Przyjdź do nas!
- Na warsztatach zrozumiesz swoje dziecko.
- Poznasz neurologiczne i emocjonalne podłoże problemu.
- Zrozumiesz dlaczego tak reaguje i nauczysz się jak możesz skutecznie pomóc jemu i sobie.
- Ty jako mama i tata poczujesz się dobry i kompetentny, a twoje dziecko poczuje się z tobą bezpieczne.

                                                  

Tematy poruszane na warsztatach:                                            

    1. Zrozumieć współczesne dziecko.
    2. Jak pomóc dziecku funkcjonować z tym, co najbardziej nas denerwuje.
    3. Jak ogarnąć chaos i nie spóźniać się codziennie do pracy.
    4. Jak stać się tropicielem dobra, gdy nie ma już sił.
    5. Sprytne sztuczki, by się chciało. Jak podtrzymywać dziecięcy zapał.

    6. Dlaczego trudne zachowania nie znikają? Jak uczyć się na własnych błędach i wyciągać z nich wnioski.
    7. Zasady - najważniejszy ekwipunek w plecaku dziecka.
    8. Słodkie oczka...i nie tylko – czyli dziecięce sposoby na rozbrajanie rodziców.
    9. Jak nie boli - jak boli! Oswajamy dziecięce emocje.
    10. Co robić, gdy się pali - czyli jak ogarnąć dziecięcą złość.

Czas trwania: Cykl 10 spotkań.
Osoby prowadzące: I.Jaźwa, B.Górnik
Zapisy w sekretariacie tel:tel. 32 227 23 92;   32 327 17 66;    513 032 811                                                                                                                                                                                                                                   

Opinie Rodziców uczestniczących we wcześniejszych warsztatach:

 • "Na warsztatach dowiedziałam się jak mądrze rozmawiać z dzieckiem i akceptować jego emocje. Chętnie uczestniczyłabym jeszcze w warsztatach dla Rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Bardzo jestem zadowolona, ponieważ efekty już widać!"
 • "Konkretne podpowiedzi, jak z negatywnego spojrzenia na problemy wychowawcze zacząć patrzeć na to, co w dzieciach dobre, zauważać i chwalić."
 • Jestem bardzo zadowolona z warsztatów ponieważ widzę efekty w kontroli nad zachowaniem mojego dziecka. Wszystkie propozycje są dla mnie bezcenne. Uważam, że każdy rodzic powinien doświadczyć takich przeżyć. Było super!"
 • "Warsztaty otworzyły mi oczy na rzekomo „oczywiste sprawy”. Wynoszę nowe sposoby radzenia sobie z dzieckiem sama muszę nauczyć się poruszać w świecie Rodzica. Polecam wszystkim Rodzicom, nie tylko tym z ADHD."
 • "Najważniejszą sprawą są zasady, które prowadzą do dobrego wychowania i konsekwentne ich egzekwowanie . Jasne i czytelne komunikaty są drogą do sukcesu.Nauka patrzenia na wychowanie dziecka –„ wychowanie to nie tylko wymagania a przede  wszystkim wspólne bycie i towarzyszenie dziecku w dorastaniu”.
 • "Bardzo fajna atmosfera i naprawdę bardzo dużo przydatnych i ważnych informacji. Zdobyłam przekonanie by moje dziecko zostało takim jakie jest. Ważne jest to,  bym ja potrafiła je wychowywać i radzić sobie z emocjami."
 • "Dzięki warsztatom nauczyłam się słuchać dzieci. Wyrażać emocje, opisywać je. Zakładać „różowe okulary”. Cieszę się, że jestem Dobrym Rodzicem i mam wspaniałe dzieci i męża."

Grupa dla osób doznających przemocy

 1. Grupa ma charakter psychoedukacyjny.
 2. Odbiorcami są osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie.
 3. Istotą programu jest praca w grupie z wykorzystaniem wzajemnego wsparcia i zasobów uczestników.
 4. Grupa może liczyć od 5 do 10 osób.
 5. Czas jednego spotkania 2 godziny.
 6. Program obejmuje 10 spotkań z osobą prowadzącą i dodatkowe 3 spotkania z wybraną i zaproszoną osobą (dzielnicowy, pracownik socjalny, prawnik, ksiądz).
 7. Pierwsze 3 spotkania mają charakter otwarty.
Założenia teoretyczne:
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania społecznego zjawiskiem przemocy w rodzinie. Złamano wreszcie odwieczną tendencję do traktowania rodziny jako świątyni, w którą nikt nie ma prawa ingerować. Jak bowiem obrazowo i celnie stwierdził badacz przemocy - Richard J. Galles "ciepło rodzinne osiąga czasem temperaturę ognia piekielnego".
Medialne informacje o przemocy między małżonkami oraz dorosłych wobec dzieci lub innych krewnych pozostających pod ich opieką wpłynęły na wzrost świadomości społecznej i zmusiły do przyjęcia faktu, że we współczesnym społeczeństwie przemoc rodzinna jest zjawiskiem powszechnym. Od ponad 30 lat przemoc domowa nie jest już prywatną sprawą rodzin.
Doświadczenia w pracy z osobami doznającymi przemocy wskazują, że indywidualne kontakty interwencyjne nie są wystarczające. Żaden specjalista nie jest w stanie dać im tak intensywnego wsparcia, jak grupa osób z podobnymi problemami i doświadczeniami. Uczestnictwo w grupie wsparcia umożliwia osobom doznającym przemocy wyjścia z izolacji i może zapoczątkować zmiany w spojrzeniu na siebie i na swoje funkcjonowanie społeczne. Dramatycznym wymiarem zjawiska przemocy w rodzinie jest fakt, że osobą stosującą przemoc jest ktoś, kto powinien kochać, opiekować się i zapewniać bezpieczeństwo. W takiej sytuacji trudno jest przełamać poczucie samotności, niskiej wartości, a także niewiarę w swoje siły i możliwości. Wyjście z trudnej sytuacji kryzysowej wymaga odwagi i konsekwencji. Potrzebne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i instytucji. Istotne jest także zrozumienie mechanizmów przemocy i poznanie sposobów wychodzenia z niej.
Wszelka pomoc udzielana osobom uwikłanym w przemoc ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i uruchomienie własnych zasobów , które pozwolą im na: planowanie korzystnych zmian, wychodzenie z kryzysu i niszczących związków oraz podejmowanie konkretnych działań prawnych czy terapeutycznych. Jednym z pierwszych działań może być udział w grupie psychoedukacyjnej.

 

Cel programu:
 • rozumienie zjawiska przemocy
 • uruchamianie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy
 • uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego
 • dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości w danej sytuacji
 • zwiększenie poczucia mocy i sprawczości
Tematyka zajęć:
 1. zapoznanie się, ustalenie zasad pracy w grupie, prezentacja celów, zawarcie kontraktu
 2. definicja i charakterystyka przemocy domowej - pojęcie przemocy, jej rodzaje. Odwołanie się do osobistych doświadczeń uczestników grupy
 3. mity i stereotypy dotyczące przemocy. System iluzji i zaprzeczeń. Burzenie utrwalonych przekonań
 4. koło przemocy. Poszczególne fazy
 5. co to jest i jak dział Niebieska Karta (Zespół Interdyscyplinarny)
 6. szkody wynikające z bycia w przemocy dla dorosłych i dla dzieci. Konsekwencje bezpośrednie i odroczone w czasie
 7. zjawisko wyuczonej bezradności. Sposoby dotychczasowego radzenia sobie z sytuacją przemocy. Dostrzeżenie możliwości zmian
 8. jak przerwać przemoc? Jak chronić siebie i bliskich? Zasoby i sposoby ich wykorzystania
 9. współuzależnienie i jego skutki
 10. podsumowanie cyklu spotkań. Podzielenie się planami, osiągnięciami, zmianami.
Trwa 1 edycja Grupy dla Osób doznających przemocy w rodzinie.
Cały cykl zajęć to 12 spotkań- 10 z osobą prowadzącą Alicją Jendrasik i 2 spotkania z wybraną przez uczestników grupy osobą (np. dzielnicowy, pracownik MOPS-u, adwokat, ksiądz). Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Grupa do 12 osób. Uczestnictwo w grupie po indywidualnej konsultacji z osobą prowadzącą przez sekretariat naszej poradni.
Zapraszam do zapisu w drugiej edycji.