POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Treningu Umiejętności Społecznych

Informacja dotycząca TUS!
Szanowni Państwo w tym roku szkolnym nie ogłaszamy naboru do grup z Treningu Umiejętności Społecznych. Decyzja ta podyktowana jest obecną sytuacją epidemiologiczną i troską o bezpieczeństwo uczestników - nie mamy możliwości zapewnienia odpowiednich warunków (zgodnych z obowiązującymi obecnie przepisami sanitarnymi) do prowadzenia zajęć grupowych. Będziemy Państwa informować na bieżąco jeśli sytuacja ulegnie poprawie.

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI Z AUTYZMEM
I ZESPOŁEM ASPERGERA!

Zapraszamy na kolejny cykl spotkań w ramach Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (szczegóły w zakładce oferta).
W tym roku szkolnym spotkania będą odbywać się online.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 06.11.2020 r. o godz. 16.30 (szczegóły będziemy podawać na bieżąco drogą mailową).
terminy kolejnych spotkań zaplanowane są w następujących terminach:
11.12.2020 r.
08.01.2021 r.
05.02.2021 r.
05.03.2021 r.
09.04.2021 r.
14.05.2021 r.
04.06.2021 r.
Zapisy telefoniczne pod nr 32 227 23 92, 32 327 17 66, 513 032 811
(prosimy o podanie adresu e-mail).
Zapraszamy Anna Kożdoń Spyra i Barbara Czarnota-Palenik

 

Ogłoszenie

Drodzy rodzice,

Od dnia 1 września 2020 Poradnia rozpoczęła pracę w trybie stacjonarnym. Jednak z uwagi na trwające zagrożenie epidemiczne oraz warunki lokalowe Poradni do odwołania zawieszone są zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców. W celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa wszystkie wizyty indywidualne umawiane są telefonicznie – szczególnie pod dedykowanym numerem 513 032 811.

Sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.45-16.45 a w piątki 7.45-15.00.

Składana dokumentacja papierowa podlega 48-godzinnej kwarantannie.

Wejście na teren Poradni w dniu wizyty jest poddane szczególnym rygorom, a w szczególności:

  1. poczekalnia jest nieczynna, w związku z tym prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę i oczekiwanie w korytarzyku na wezwanie,
  2. wejście na teren budynku poradni możliwe jest wyłącznie na wezwanie, w asyście pracownika Poradni;
  3. przed wejściem rodzic proszony jest o wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej aktualnego stanu zdrowia w kontekście objawów zakażenia koronawirusem,
  4. konieczne jest zaopatrzenie siebie i dziecka w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki),
  5. konieczne jest zaopatrzenie się we własny długopis i ołówek,
  6. konieczne jest poddanie się badaniu temperatury, jeśli pomiar wykaże temperaturę powyżej 37,5 nie jest możliwe wejście do budynku poradni,
  7. wreszcie konieczne jest podpisanie zgody na wykonanie badania w specyficznych warunkach, wymuszonych sytuacją epidemiczną (środki ochrony osobistej, ekran oddzielający dziecko i pedagoga).
  8. Wyjście z poradni ulokowane jest z boku budynku (wyjście ewakuacyjne), które otwiera się przyciskiem z rysunkiem klucza po prawej stronie.

Szkoła dla wychowawców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach
uprzejmie informuje, że zajęcia psychoedukacyjne prowadzone dla
nauczycieli w formie warsztatowej pt ,,SZKOŁA DLA WYCHOWACÓW’’ będą
wznowione na terenie podani po ustaniu ograniczeń epidemicznych.
(Z wszystkimi uczestnikami zajęć nawiążemy indywidualny kontakt zapraszając do kontynuacji warsztatów.)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy