POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ PO BADANIACH PRZESIEWOWYCH

Ćwiczenia wspomagające rozwój analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz pamięci wzrokowej.

1. Odtwarzanie układów z klocków, figur geometrycznych, patyczków – budowanie wg wzoru, instrukcji.
2. Układanie sekwencji, szlaczków. Rodzic układa kolejno np. koło, trójkąt, kwadrat, a dziecko kontynuuje, zwracając uwagę na rytmiczność powtarzających się elementów.
3. Wyodrębnianie różnic między obrazkami (”powiedz, czym różnią się te obrazki”).
4. Rysowanie konturów wg podanego wzoru – dziecko otrzymuje rysunek o słabo zaznaczonym konturze, zadaniem dziecka jest pogrubienie istniejącego konturu.
5. Uzupełnianie niekompletnych figur – dziecko otrzymuje karton z narysowanymi niekompletnymi figurami geometrycznymi, literami oraz wzór tych figur. Zadaniem dziecka jest uzupełnienie figur.
6. Rysowanie drogi w labiryncie.
7. Rysowanie symetryczne – „dorysuj druga część rysunku”.
8. Zabawa w „co się zmieniło w pokoju?”.
9. Zabawa w „ciepło-zimno”.
10. Odgadywanie brakujących przedmiotów, obrazków – rozkładamy przed dzieckiem kilka przedmiotów, na które dziecko chwilę patrzy, nazywa je, a następnie zamyka oczy, a rodzic chowa jeden z nich. Zabawa powinna być naprzemienna, raz rodzic, raz dziecko.
11. Odgadywanie zmian w ułożeniu przedmiotów, obrazków – początek j.w. Rodzic przestawia zapamiętywane obiekty.
12. Układanie sekwencji przedmiotów, obrazków – dziecko zapamiętuje, a potem odtwarza z pamięci zapamiętany układ w prawidłowej kolejności.
13. Opisywanie wybranego przedmiotu lub ilustracji – dziecko najpierw ogląda dokładnie, a następnie nie patrząc na daną rzecz, opisuje ją słowami.
14. Gry stolikowe: memory, domino, bierki, pchełki.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy