POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ PO BADANIACH PRZESIEWOWYCH

Zabawy i ćwiczenia rozwijające wrażliwość, uwagę i pamięć słuchową

 1. Rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia – dziecko z zamkniętymi oczami stara się wysłuchać dźwięki docierające do niego i wymienia je (np. odgłosy dochodzące z ulicy, sygnały różnych pojazdów, dźwięk windy, dźwięki różnych urządzeń gospodarstwa domowego, szum wody w rurach, zamykanie drzwi, włączanie światła, itp);
 2. Rozpoznawanie dźwięków charakterystycznych dla różnych przedmiotów (papieru, szkła, metalu, drewna), postukiwanie nimi na oczach dziecka i za zasłonką;.
 3. Rozpoznawanie różnych rzeczy w zamkniętym pudełku przez potrząsanie (np. groch, kamyki, piasek itp.);
 4. Rozpoznawanie głosu i źródła dźwięku poprzez wskazanie miejsca, kierunku: "gdzie jest ukryty przedmiot, który słyszysz?"; odległości: "czy dźwięki, które słyszysz są daleko czy blisko?";
 5. Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na jego natężenie:
  • dźwięki ciche,
  • dźwięki głośne,
  • naprzemienne, raz cicho, raz głośno.
 6. Wysłuchiwanie i różnicowanie powtarzających się dźwięków tworzących proste układy rytmiczne:
  1. wyklaskiwanie słyszanego, prostego rytmu,
  2. tupanie, wystukiwanie prostego rytmu.
  3. Wysłuchiwanie i zapamiętywanie kolejności:
   • wysłuchiwanych brzmień instrumentów,
   • różnych dźwięków,
   • poleceń słownych (np. zrób : podskok - przysiad - klaśnij; dotknij: szafy – biurka – podłogi),
   • wyrazów,
   • cyfr
  4. Rysowanie kresek zgodnie z długością usłyszanego dźwięku.
  5. Zachęcanie dziecka do słuchania czytanych bajek – próbowanie zmiany treści bajki, poprzez wplatanie niedorzeczności (sprawdzanie, czy dziecko potrafi je wychwycić);
  6. Nauka na pamięć wierszy, piosenek.
  7. Zabawy w wymyślanie rymów

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy