POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Dział logopedyczny

Drogi Rodzicu - jeżeli Twoje dziecko:
 • doznało urazu okołoporodowego, uszkodzenia układu nerwowego, rozszczepu podniebienia i warg, jest wcześniakiem,
 • nie gaworzy, nie reaguje na dźwięk i muzykę,
 • posługuje się mimiką i gestami, nie używając słów,
 • trudno zrozumieć co mówi,
 • mówi nosowym lub ochrypłym głosem,
 • zamienia głoski, wymawia je wsuwając język  między zęby,
 • nie wymawia lub wymawia nieprawidłowo głoskę  „r”,
 • jąka się – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!
Prowadzimy diagnozę  logopedyczną:
 •  dzieci i młodzieży z wadami i zaburzeniami mowy,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • wadami rozwojowymi ( rozszczepy),
 • zespołami genetycznymi (Downa, Williamsa, Reta),
 • zaburzeniami okołoporodowymi,
 • autyzmem,
 • zaburzeniami neurorozwojowymi,
 • jąkaniem wczesnodziecięcym,
 • mutyzmem
Prowadzimy diagnozę surdologopedyczną dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.
Działania postdiagnostyczne:
 •  prowadzenie terapii logopedycznej na terenie poradni,
 • wypracowywanie optymalnych modeli kształcenia dzieci z wadami mowy słuchu,
 • wydawanie opinii i orzeczeń,
 • wsparcie pedagogiczne  dla nauczycieli i rodziców,
 • udzielanie rodzicom instruktażu w zakresie ćwiczeń logopedycznych,
 • konsultacje/badania przesiewowe na terenie zainteresowanych placówek,
 • kierowanie do innych placówek specjalistycznych.
Nasi pacjenci to:
 • dzieci i młodzież od pierwszego roku życia do lat 19 z zaburzeniami mowy,
 • dzieci autystyczne,
 • dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju,
 • dzieci i młodzież z niedosłuchem.
Jeżeli chcesz sprawdzić rozwój mowy Twojego dziecka lub jeżeli chcesz  doskonalić jego mowę - zapraszamy do naszej poradni!
Pracownicy działu:  mgr Jolanta Szydłowska-Bartosik – pedagog-logopeda
   mgr Zofia Surdziel - pedagog-logopeda

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy