POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Dział młodzieżowy

Drogi Rodzicu!
Okres dojrzewania jest okresem specyficznym i może być trudny zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka. To czas intensywnych zmian na poziomie ciała, psychiki, emocji i relacji społecznych młodego człowieka. Świat w którym dotychczas żył - całkowitej zależności od dorosłych obecnie staje się światem, w którym poszukuje niezależności i samodzielności.
Naturalne są pojawiające się zachowania buntownicze oraz konflikty między rodzicami a nastolatkami. Jest to czas pełen wyzwań i poszukiwań nowych płaszczyzn porozumienia między Tobą a Twoim dzieckiem. Jeśli czasem bywasz bezradny, brakuje Ci nowych pomysłów i potrzebujesz wsparcia - zapraszamy do poradni.  Tutaj możesz uzyskać pomoc!

Nasze działania to:
 • Diagnoza trudności w nauce,
 • Diagnoza trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • Terapia indywidualna i grupowa trudności w pisaniu i czytaniu,
 • Diagnoza trudności emocjonalnych,
 • Psychologiczna terapia indywidualna dla nastolatków,
 • Konsultacje w zakresie trudności wychowawczych,
 • Praca z rodzicami na rzecz dziecka ,
 • Terapia rodziny ,
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych (śmierć, choroba, rozwód),
 • Mediacje w sytuacjach konfliktowych,
 • Psychostymulacja  rozwoju,
 • Terapia biofeedback,
 • Praca rewalidacyjna z młodzieżą upośledzoną,
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców („Szkoła dla Rodziców” część I, II i III),
 • Konsultacje pedagogiczne w zakresie efektywnego uczenia się,
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zakłóceniami funkcjonowania emocjonalno-społecznego,
Prócz powyższych propozycji pracownicy naszego działu (zgodnie z zapotrzebowaniem) prowadzą:
Zajęcia grupowe dla młodzieży na terenie poradni:
 • Terapia grupowa dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi 
  (mgr Kośmińska)
 • „Klub mediatora” – szkolenie i prowadzenie grupy mediatorów rówieśniczych - liderów
  (mgr Kubica)
Konsultacje i zajęcia dla nauczycieli:
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli „Wychowanie bez porażek”
  (mgr Kośmińska).
 • Cykl warsztatów szkoleniowych pt: „Szkoła dla wychowawców”: część I, część II ( "Rodzeństwo bez rywalizacji"), część III ("Nastolatek") 
  (mgr Kustwan, mgr Kubecko – Greguła, mgr Jagiełka).
 • Przyjęcie roli lidera w  konstruowaniu strategii wychowawczych dla uczniów z zaburzeniami zachowania realizowanych na terenie szkoły
  (kontakt z koordynatorem – mgr Alicja Jendrasik).
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych: Anna Pilszek
 
Pracownicy działu:
mgr Teresa Jagiełka – pedagog
  mgr Joanna Kustwan – psycholog
  mgr Lucyna Kubecko – psycholog
  mgr Katarzyna Śliwińska – psycholog
  mgr Joanna Kuzio - pedagog
  mgr Alicja Jendrasik - pedagog, terapeuta rodzinny
  mgr Joanna Kośmińska - interwent kryzysowy- terapeuta, pedagog

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy