POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Dział szkolny

Drodzy Rodzice!
Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów zaangażowanych w pomoc dzieciom uczącym się w  szkole podstawowej. Możemy  wspomóc Państwa naszą wiedzą i umiejętnościami.

Jeśli Wasze dziecko:
 • ma trudności w nauce czytania , pisania i liczenia,
 • przejawia szczególne uzdolnienia,
 • ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, np. nie ma kolegów lub popada w częste konflikty z nimi,
 • ma trudności z koncentracją uwagi, jest nadruchliwe,
 • często się boi,
 • moczy się,
 • nie chce chodzić do szkoły, wagaruje,
 • pomimo dużego wkładu pracy ma słabe oceny,
Jeżeli Państwo, jako rodzice, chcecie:
 • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
 • nawiązywać dobre relacje z dzieckiem oparte na wzajemnym  szacunku,
 • zastanowić się nad własnymi metodami wychowawczymi lub nauczyć się bardziej skutecznych, rozwiać własne wątpliwości,
 • uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych
ZAPRASZAMY  WÓWCZAS DO KONTAKTU Z NAMI.

Zespół specjalistów pracujących w zespole:
 • psycholog, terapeuta metodą Tomatisa mgr Danuta Kowalewska
 • psycholog mgr Iwona Mirek
 • psycholog, terapeuta biofeedback mgr Iwona Stefańska
 • psycholog, terapeuta metodą czaszkowo-krzyżową mgr Dorota Piórek
 • psycholog, surdopedagog mgr Halina Walicka-Marek
 • pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta biofeedback mgr Danuta Kozak
 • pedagog, terapeuta SI mgr Celina Ryszka
 • pedagog mgr Agata Witkowska
 • pedagog, tyflopedagog mgr Aleksandra Kopiec
 • pedagog, surdologopeda mgr Barbara Górnik

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy