POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Dział szkolny

Drodzy Rodzice!
Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się w  szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Możemy wspomóc Państwa naszą wiedzą i umiejętnościami.

Jeśli Wasze dziecko:
    • ma trudności w nauce czytania , pisania i liczenia,
    • przejawia szczególne uzdolnienia,
    • ma problemy w kontaktach z rówieśnikami, np. nie ma kolegów lub popada w częste konflikty z nimi,
    • ma trudności z koncentracją uwagi, jest nadrchliwe,
    • często się boi,
    • moczy się,
    • nie chce chodzić do szkoły, wagaruje,
    • pomimo dużego wkładu pracy ma słabe oceny,
Jeżeli Państwo, jako rodzice, chcecie:
    • doskonalić swoje umiejętności wychowawcze,
    • nawiązywać dobre relacje z dzieckiem oparte na wzajemnym  szacunku,
    • zastanowić się nad własnymi metodami wychowawczymi lub nauczyć się bardziej skutecznych, rozwiać własne wątpliwości,
    • uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych
Nasze działania to:
    • Diagnoza trudności w nauce,
    • Diagnoza trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
    • Terapia indywidualna i grupowa trudności w pisaniu i czytaniu,
    • Diagnoza trudności emocjonalnych,
    • Psychologiczna terapia indywidualna dla nastolatków,
    • Konsultacje w zakresie trudności wychowawczych,
    • Praca z rodzicami na rzecz dziecka ,
    • Terapia rodziny ,
    • Pomoc w sytuacjach kryzysowych (śmierć, choroba, rozwód),
    • Mediacje w sytuacjach konfliktowych,
    • Psychostymulacja rozwoju,
    • Terapia biofeedback, terapia SI
    • Praca rewalidacyjna z młodzieżą upośledzoną,
    • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców („Szkoła dla Rodziców” część I, II i III),
    • Konsultacje pedagogiczne w zakresie efektywnego uczenia się,
    • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zakłóceniami funkcjonowania emocjonalno-społecznego.

ZAPRASZAMY

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy