POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

WCZESNA INTERWENCJA

 DZIAŁ WCZESNEJ INTERWENCJI
JESTEŚMY ZESPOŁEM PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW PRACUJACYCH NA RZECZ MAŁEGO DZIECKA I JEGO RODZINY. OBEJMUJEMY SWOJĄ OPIEKĄ DZIECI OD 0 DO 7 ROKU ŻYCIA. ZAPEWNIAMY POMOC PSYCHOLOGA, PEDAGOGA I LOGOPEDY W ZAKRESIE WCZESNEGO WYKRYWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZWOJU PSYCHICZNYM, RUCHOWYM, EMOCJONALNY I  MOWY.
RODZICU!!!
 • Jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie, z niską wagą, obciążonym wywiadem okołoporodowym, niskim wynikiem w skali Agar (0-4 punktów),
 • Jego rozwój psychoruchowy w pierwszym roku życia przebiega z opóźnieniem (siadanie, raczkowanie chodzenie),
 • Często chorowało we wczesnym dzieciństwie,
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka w sferze ruchowej, emocjonalnej czy poznawczej,
 • Dziecko wykazuje „dziwne”, niepokojące zachowania (nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, często wzbrania się przed kontaktem dotykowym, traci zainteresowanie otoczeniem, bawi się zabawkami niezgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób dla siebie specyficzny, nie reaguje na polecenia słowne i swoje imię, następuje regres rozwoju mowy, mowa przestaje służyć komunikowaniu się z otoczeniem),
 • Wydaje Ci się, że nie potrafi skupić uwagi na jednej czynności – ma problemy z koncentracją,
 • Słabo zapamiętuje krótkie wierszyki,
 • Niechętnie rysuje, przekłada ołówek z ręki do ręki, wykazuje słabą sprawność manualną,
 • Nie lubi klocków, nie interesują go układanki przeznaczone dla  wieku,
 • Jest Twoim zdaniem mało sprawne ruchowo, ma problemy z samodzielnym wykonywaniem takich czynności jak jedzenie, ubieranie, toaleta, z trudem opanowuje czynności wymagające koordynacji ruchów (np. jazda na rowerze),
 • Operuje ubogim zasobem słowno-pojęciowym, nieprawidłowo buduje swoje wypowiedzi, zniekształca wyrazy, głoski, nagle zaczyna się jąkać,
 • Miewa nagłe napady złości,
 • Reaguje lękowo, często nieadekwatnie do sytuacji,
 • Jest nieśmiałe, wycofujące się lub nadmiernie ruchliwe,
 • Moczy się w nocy,
 • Ma problemy z nawiązywaniem prawidłowych relacji z otoczeniem i rówieśnikami,
 • Napotyka trudności w przyswajaniu treści programowych przewidzianych dla 6 –latków,
ZDIAGNOZUJEMY  PROBLEM, USTALIMY FORMY POMOCY I SPOSOBY ICH REALIZACJI. NIE CZEKAJ, AŻ PROBLEM CIĘ PRZEROŚNIE, PRZYJDŹ, POROZMAWIAJ JUŻ DZIŚ. ZAPRASZAMY.
PSYCHOLOG, PEDAGOG,   LOGOPEDA PODPOWIE CI, JAK:
 • Bawić się z dzieckiem,
 • Rozmawiać,
 • Pobudzać jego zainteresowania otaczającym światem,
 • Ułatwić nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami,
 • Zachęcić do podejmowania twórczości plastycznej,
 • Kształcić umiejętność dowolnego skupiania uwagi, ucząc cierpliwości i wytrwałości,
 • Rozwijać poczucie własnej wartości,
 • Zmniejszać napięcie, lęk, niepewność,
 • Wprowadzać zasady, ustalać granice, być stanowczym i konsekwentnym w kontakcie z dzieckiem,
 • Stymulować rozwój mowy, zapobiegać nieprawidłowościom.
 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy