POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Kadra

 
Dyrekcja Poradni:

1. Dyrektor - psycholog, pedagog, coach - mgr AGATA OLCZAK

2. Wicedyrektor -  psycholog, oligofrenopedagog, coach - mgr IZABELA RODAK

Dział wczesnej interwencji :

psycholog, tyflopedagog, trener - mgr Joanna Gajda-Dziuba

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą biofeedback - mgr Iwona Jaźwa

psycholog, surdopedagog - mgr Agnieszka Kalbarczyk-Wanot

psycholog, logopeda, terapeuta metodą biofeedback,specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Anna Kożdoń-Spyra

psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Anna Pilszek (w roku szkolnym 2023/2024 – NIEOBECNA)

psycholog, oligofrenopedagog - mgr Agnieszka Sitko

pedagog, surdopedagog, logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Barbara Górnik (w roku szkolnym 2023/2024 – NIEOBECNA)

pedagog, oligofrenopedagog, kinezyterapeuta, terapeuta metodą Tomatisa - mgr Anna Gryn (w chwili obecnej prowadzi tylko terapię czaszkowo-krzyżową i terapię metodą Tomatisa)

pedagog, oligofrenopedagog - mgr Anna Krzystyniak

pedagog, terapeuta pedagogiczny, surdologopeda - mgr Aneta Malińska

pedagog, tyflopedagog, logopeda - mgr Magdalena Ryś

pedagog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju - mgr Agata Szczupłakiewicz

psycholog, terapeuta pedagogiczny - mgr Magda Pytlok

psycholog - mgr Natalia Wojdyła

Dział specjalistyczny:

logopeda, neurologopeda - mgr Małgorzata Golińska

logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych,
terapeuta motoryki ręki - mgr Sylwia Kownacka

logopeda - mgr Małgorzata Langosz

rehabilitant, terapeuta SI - mgr Paulina Pyrzanowska

fizjoterapeuta - mgr Mariola Tuz

terapeuta SI, logopeda - mgr Barbara Fuks

Dział szkolny:

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą Tomatisa - mgr Danuta Kowalewska (w chwili obecnej prowadzi tylko terapię metodą Tomatisa)

psycholog, trener i psychoterapeuta, coach - mgr Lucyna Kubecko

psycholog, trener - mgr Joanna Kustwan

psycholog - mgr Iwona Stefańska

psycholog, psychoterapeuta - mgr Katarzyna Śliwińska

psycholog, surdopedagog - dr Halina Walicka-Marek

psycholog - mgr Agnieszka Witkowska

pedagog, terapeuta rodzinny, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - dr Barbara Czarnota-Palenik

pedagog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Teresa Jagiełka (w chwili obecnej prowadzi tylko zajęcia Biofeedback)

pedagog, terapeuta rodzinny - mgr Alicja Jendrasik

pedagog, interwent kryzysowy, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Joanna Kośmińska

pedagog, terapeuta SI - mgr Joanna Kuzio (w chwili obecnej nie prowadzi terapii SI)

pedagog, dordca zawodowy, mediator - mgr Agnieszka Ossowska

pedagog, terapeuta SI - mgr Celina Ryszka-Suska

pedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem - mgr Anita Szubert

pedagog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem, trener - mgr Weronika Zawisza-Grzanka (nie przeprowadza diagnoz pedagogicznych)

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodzinny - mgr Anna Pałka

pedagog, terapeuta pedagogiczny - mgr Aneta Kolasa

psycholog - mgr Elwira Likus-Król

psycholog - mgr Joanna Domagała

psycholog - mgr Kamila Kąsek

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy