POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Kadra

Dyrekcja Poradni:
dyrektor, psycholog, oligofrenopedagog, coach - mgr Izabela Rodak
wicedyrektor, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą biofeedback - mgr Danuta Kozak
Dział  wczesnej interwencji :
psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą biofeedback - mgr Iwona Jaźwa
psycholog, logopeda- mgr Anna Kożdoń-Spyra
psycholog, tyflopedagog - mgr Joanna Gajda-Dziuba
psycholog, surdopedagog- mgr Agnieszka Kalbarczyk- Wanot
pedagog, oligofrenopedagog - mgr Anna Krzystyniak
pedagog - mgr Ewa Morawiec
pedagog, oligofrenopedagog, kinezyterapeuta, terapeuta metodą Tomatisa - mgr Anna Gryn
pedagog, surdologopeda, surdopedagog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem – mgr Barbara Górnik
rehabilitant, mgr Iwona Adamczyk
logopeda, pedagog, mgr Zofia Surdziel
Dział  szkolny:
psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta metodą Tomatisa - mgr Danuta Kowalewska
psycholog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Iwona Stefańska
psycholog, surdopedagog - mgr Halina Walicka-Marek
psycholog, pedagog, terapeuta metody czaszkowo- krzyżowej - mgr Dorota Piórek
psycholog - mgr Iwona Mirek
psycholog, trener i psychoterapeuta, coach - mgr Lucyna Kubecko
psycholog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Agata Olczak
psycholog - mgr Grażyna Stalska
pedagog, terapeuta SI - mgr Celina Ryszka-Suska
pedagog, tyflopedagog - mgr Aleksandra Kopiec
pedagog, terapeuta metodą Biofeedback, terapeuta SI - mgr Joanna Kuzio
pedagog, terapeuta SI - mgr Wioleta Mikanik
pedagog, terapeuta rodzinny - dr Barbara Czarnota-Palenik
pedagog - mgr Ewelina Kawiak
logopeda, pedagog - mgr Jolanta Szydłowska-Bartosik
Dział  młodzieżowy:
psycholog, psychoterapeuta, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Katarzyna Śliwińska
psycholog, trener - mgr Joanna Kustwan
psycholog, specjalista w zakresie autyzmu, terapii pedagogicznej - mgr Płamen Dinkov
pedagog, terapeuta metodą Biofeedback - mgr Teresa Jagiełka
pedagog, terapeuta rodzinny - mgr Alicja Jendrasik
pedagog, interwent kryzysowy - mgr Joanna Kośmińska
psycholog, doradca zawodowy - mgr Anna Pilszek

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy