POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Diagnozy

 1. Diagnoza psychologiczna
 2. Diagnoza pedagogiczna, w tym:
  • tyflopedagogiczna
  • surdopedagogiczna
 3. Diagnoza logopedyczna
 4. Diagnoza integracji sensorycznej
 5. Diagnoza sprawności grafomotorycznej (sprawności ręki)
 6. Konsultacja fizjoterapeuty
 7. Diagnoza predyspozycji zawodowych
 8. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
 9. Badania przesiewowe (na terenie szkół i przedszkoli):
  • wzroku
  • słuchu
  • mowy
  • ryzyka dysleksji

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy