POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Dla nauczycieli

NIEZBĘDNIK NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Temat

Prowadzący

Termin

Uwagi

1

Strategie oceniania kształtującego w praktyce, cz. I

W. Zawisza-Grzanka

Cz. I. 11.10.2023 r. g. 15.00-17.00

Warsztat

Dla zainteresowanych nauczycieli

2

Neurodydaktyczne uwarunkowanie skutecznego uczenia się

W. Zawisza-Grzanka

17.10.2023 r. g. 15.00-17.00

Warsztat

Dla zainteresowanych nauczycieli

3

Pozytywna dyscyplina dla nauczycieli

M. Pytlok

31.10.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla nauczycieli przedszkolnych

4

Współpraca rodzic nauczyciel w przedszkolu

W. Zawisza-Grzanka

7.11.2023 r. g. 15.00-17.00

Warsztat i konsultacje

5

Strategie oceniania kształtującego w praktyce cz. II

W. Zawisza-Grzanka

Cz. II. 9.01.2024 r. g.15.00-17.00

Warsztat

Dla zainteresowanych nauczycieli

6

Coaching dla nauczycieli

M. Pytlok

16.01.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla nauczycieli

7

Jak lepiej komunikować się z uczniem i rodzicem?

J.Kośmińska

18.12.2023 r. g. 17.00 – 20.00

Dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacji

8

Mowa ciała dla nauczycieli

M. Pytlok

23.01.2023 r. g. 16.00-18.00

Dla nauczycieli

9

Psychoseksualny rozwój dziecka według etapów

H. Walicka-Marek

Termin do ustalenia

Dla nauczycieli wszystkich etapów szkolnych

10

Dziecko w sytuacji okołorozwodowej

A. Jendrasik

Termin do ustalenia

Dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół i przedszkoli

11

Dziecko nieśmiałe czy dziecko z mutyzmem wybiórczym? Jak zauważyć i wspierać dziecko w przedszkolu

M. Ryś

A. Sitko

Indywidualne ustalenia z przedszkolem

Dla zainteresowanych nauczycieli

12

Sieć nauczycieli współorganizujących kształcenie ASPE

W. Zawisza-Grzanka

I spotkanie: 26.09.2023 r., w następnych miesiącach w każdy przedostatni wtorek miesiąca g. 15.00-17.00

Dla nauczycieli współorganizujący kształcenie

13

Sieć nauczycieli na drodze do awansu zawodowego

Dydaktyka: awans

W. Zawisza-Grzanka

I spotkanie: 3.10.2023 r., w następnych miesiącach w każdy ostatni wtorek miesiąca g. 15.00-17.00

Dla zainteresowanych nauczycieli

14

Wychowanie bez porażek

J. Kośmińska

od 3.10.2023 r.  w każdy wtorek g. 17.00 – 20.00

Cykl warsztatów dla nauczycieli wszystkich szczebli edukacji

15

Grupa wsparcia dla psychologów

M. Pytlok

A. Sitko

I spotkanie: 11.10.2023 r. g. 13.00-15.00, kolejne raz w mies. wg ustaleń

Dla zainteresowanych nauczycieli

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy