POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Bank inspiracji

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy,
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”
(Henry Ford)


Zachęcamy do współtworzenia banku inspiracji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne uczniów. W tej zakładce znajdą się scenariusze zajęć przepracowanych na zajęciach i udostępnionych do powielania, modyfikowania, inspirowania siebie i innych .


Do każdego konspektu dołączona jest informacja o autorze-pomysłodawcy , jest zatem okazja do indywidualnych konsultacji koleżeńskich.


Z życzeniami niekończących się inspiracji pedagogicznych
Weronika Zawisza – Grzanka
(koordynatorka sieci współpracy pedagogów i psychologów szkolnych)

PS. Pierwszymi propozycjami podzieliła się 10.11.2021 r. Koleżanka z ZS 6 w Tychach p. Ewa Kowalska

Kolejna propozycja pochodzi od Moniki Widłok i Ilony Stolarskiej z SP 40 w Tychach

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy