POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Sieć ASD

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza nauczycieli do współtworzenia Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie dla uczniów z ASD.
Celem jest wypracowanie platformy konsultacji i wymiany doświadczeń nauczycielskich, wsparcie dla nauczycieli „młodych”, stworzenie banku rozwiązań metodycznych, w tym:  ćwiczenia z zakresu treningu umiejętności społecznych, elementy komunikacji alternatywnej, sposoby wzmacniania motywacji uczniowskiej, strategii angażowania rodziców w zakresie wspierania dziecka z ASD innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z poważaniem
Weronika Zawisza – Grzanka
(koordynatorka Sieci, tel. 508 383 931)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy