POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK

PROGRAM ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I  PONADPODSTAWOWYCH
,,WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK’’
 Cele programu :
    • zwiększenie poczucia kompetencji komunikacyjnych
i wychowawczych nauczycieli,
    • nabywanie  praktycznych umiejętności radzenie sobie w  sytuacjach wychowawczych wymagających ingerencji nauczyciela,
    • budowanie konstruktywnej komunikacji opartej na komunikatach JA zamiast TY,


Koncepcja programu:
Program jest realizowany w formie  warsztatów psychoedukacyjnych . Liczebność grupy wynosi na ogół 10 – 15 osób .Warsztaty odbywają się w  cyklu  7-10 spotkań.
 Zajęcia zawierają krótkie omówienia tematów, a przede wszystkim ćwiczenia (np. dramy), debaty, odwołania do doświadczeń własnych uczestników.
 Elementem edukującym jest również wymiana doświadczeń  między uczestnikami oraz tzw. praca domowa, czyli praktyczne zastosowanie w szkole, w relacji z uczniem nabytych w trakcie zajęć umiejętności.

Treści programowe:
    • tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa, by zwiększyć szanse ich przestrzegania,
    • fakty i mity dotyczące wychowawczej roli nauczyciela,
    • obserwacja zachowań, by zidentyfikować potrzeby własne i innych osób,
    • identyfikowania kto ma problem,
    •  nauka  Aktywnego Słuchania,
    • wyrażania siebie, budowanie komunikatów JA
    • nauka metody konstruktywnej konfrontacji, tak by uczniowie  mieli możliwość zmiany swojego nieakceptowanego zachowania na zachowania przez „nas” akceptowane,
    • rozwiązywanie konfliktów potrzeb metodą „bez przegranych”, by obie strony były zadowolone z rozwiązania,
    • poznanie 12 blokad komunikacyjnych
    • trening nowych umiejętności komunikacyjnych opartych na komunikatach JA.

Autorka projektu i prowadząca:
Joanna Kośmińska

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy