POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Grupa wsparcia dla Rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Spotkania zaplanowane są raz w miesiącu.  To przestrzeń dla rodziców, opiekunów lub starszego rodzeństwa, którzy mogą wymienić się swoimi doświadczeniami, poznać osoby, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Celem spotkań jest:

  • radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami własnymi i swojego dziecka,
  • wymiana doświadczeń wychowawczych, stawianie dzieciom granic,
  • poznanie praktycznych sposobów na zwiększenie efektywności kompleksowych oddziaływań terapeutycznych dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Podczas spotkań realizowane będą również warsztaty tematyczne. Ich szczegółowa tematyka na bieżąco będzie planowana po omówieniu potrzeb zainteresowanych osób. Poniżej przedstawiamy zagadnienia, które mogą być inspiracją do pogłębiania swojej wiedzy i wymiany własnych doświadczeń:

Życie rodziny z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera

Cele: uświadomienie rodzicom zmian, jakie zachodzą w całym systemie rodzinnym, gdy pojawia się diagnoza autyzmu lub zespołu Aspergera u dziecka i jakie zmiany zachodzą w rodzinie na kolejnych etapach rozwoju dziecka; poznanie zmian w obrębie funkcjonowania rodziny po i przed diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu; przyjrzenie się swojej rodzinie – na jakim etapie zmian jest moja rodzina, jak wyglądają relacje pomiędzy poszczególnymi jej członkami; zweryfikowanie mitów i potocznych przekonań na temat roli matki i roli ojca dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.

Komunikacja z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera

Cele: przybliżenie zagadnienia zaburzeń ze spektrum autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku szkolnym i domowym, jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem/zespołem Aspergera, a także w jaki sposób pomóc dziecku komunikować się z otoczeniem i nawiązywać relacje z innymi ludźmi.

Uczucia i emocje - czym są, jak je rozpoznawać i do czego nam służą?

Cele: uświadomienie rodzicom, że nie ma uczuć dobrych i złych i że nie mamy wpływu na to, że się one pojawiają; pokazanie, że za uczuciami stoją nasze potrzeby; rozpoznawanie emocji w ciele. Znalezienie sposobów na to, by dziecku łatwiej było poradzić sobie z własnymi emocjami, przedstawienie rodzicom w jaki sposób dzieci autystyczne pokazują swoje emocje i jak różnicować ich zachowania. Znalezienie konstruktywnych sposobów panowania nad swoimi emocjami w kontakcie z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum.

Wybuchy złości u mojego dziecka – jak pomóc dziecku radzić sobie z silnymi emocjami złości?

Cele: Uświadomienie rodzicom, z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u dzieci; pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne. Wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości. Ustalenie kodeksu złości.

Granice – jak ustalać zasady i co robić, gdy pojawia się bunt lub inne trudne zachowania?

Cele: Znalezienie sposobów na to, by dziecko wiedziało, jakie zasady są dla nas ważne; uświadomienie rodzicom dlaczego dzieci przekraczają granice, a także, co może robić rodzic, gdy dziecko łamie ustalone zasady; pokazanie możliwych reakcji dziecka na stawianie granic.

Kara i nagroda jako metody wychowawcze – zalety i wady

Cele: Zapoznanie z rodzajami nagród i kar, psychologicznymi uwarunkowaniami ich oddziaływania oraz skutecznymi i nieskutecznymi sposobami ich stosowania. Ukazanie różnicy między karą a konsekwencją;

Organizacja bodźców zmysłowych u dzieci z autyzmem, ZA –  sensoryzmy

Cele: Określenie czym różni się opieka nad dzieckiem neurotypowym a dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum. Rola sensoryzmów - zachowań, które są przejawami zaburzeń w odbiorze i przetwarzaniu bodźców ze środowiska.

Rodzaje terapii, rola videomodelingu w terapii dzieci z autyzmem.

Cele: Zapoznanie ze sposobami pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum na różnych etapach jego rozwoju, obszarami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Spotkania prowadzą:
Anna Kożdoń-Spyra – psycholog
Barbara Czarnota-Palenik – terapeuta rodzinny

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy