POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Wspomaganie szkół

Szanowni Państwo,
 
Dyrektorzy szkół i przedszkoli ,
 
W roku szkolnym 2019/2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kontynuuje zadania związane z kompleksowym wsparciem placówek oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z2013r.poz.199).
 
Istotą funkcjonowania placówek oświatowych jest postrzeganie grona nauczycielskiego jako organizacji uczącej się. Ważnym elementem szkoły i przedszkola jest zespołowe uczenie się nauczycieli dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb placówki .
 
W tym zakresie Poradnia proponuje :
    • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły lub przedszkola
    • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub przedszkola
    • zapanowanie form wspomagania i ich realizację
    • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
 
Taki proces umożliwia funkcjonowanie placówki odpowiadającej wymogom współczesnej edukacji:
    • pozwala utrwalać działania, które oceniane są jako korzystne i gwarantujące autonomiczność placówki
    • eliminować przeszkody w bieżącej pracy dydaktycznej
    • wdrażać nowe rozwiązania dydaktyczne i organizacyjne.

W ramach kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli istnieje możliwość wymiany doświadczeń i pozyskiwania inspiracji nauczycielskich w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Kluczem do ich stworzenia może być przedmiot (np. sieć matematyków, biologów), typ profesji (np. sieć pedagogów, logopedów), inspiracji tematycznych (np. promotorzy oceniania kształtującego) lub inny ,wynikający z potrzeb Państwa – tworzących środowisko nauczycielskie.
 
Zachęcam Państwa do skorzystania z propozycji Poradni w tym zakresie, jak również do dzielenia się wszelkimi sugestiami, które mogłyby wzbogacić ofertę.
 
Zgłoszenia placówek do objęcia systemem wspomagania pod numerem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: 32 – 227 23 92 lub 32 – 327 17 66 lub adresem elektronicznym : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Koordynatorem działań ze strony Poradni w roku szkolnym 2019/2020 jest
p. Weronika Zawisza – Grzanka pełniąca funkcję SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji).

Dyżury SORE w Poradni (Tychy, ul. Gen. Andersa 16) :
    • wtorek 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
    • środa 13.00 – 18.00

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy