POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Wspomaganie szkół

Szanowni Państwo,Dyrektorzy szkół i przedszkoli ,
W roku szkolnym 2023/2024 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna kontynuuje zadania związane z kompleksowym wsparciem placówek oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z 2013r.poz.199).

Istotą funkcjonowania placówek oświatowych jest postrzeganie grona nauczycielskiego jako organizacji uczącej się. Ważnym elementem szkoły i przedszkola jest zespołowe uczenie się nauczycieli dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb placówki .

W tym zakresie Poradnia proponuje :
    • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły lub przedszkola
    • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub przedszkola
    • zapanowanie form wspomagania i ich realizację
    • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Taki proces umożliwia funkcjonowanie placówki odpowiadającej wymogom współczesnej edukacji:
    • pozwala utrwalać działania, które oceniane są jako korzystne i gwarantujące autonomiczność placówki
    • eliminować przeszkody w bieżącej pracy dydaktycznej
    • wdrażać nowe rozwiązania dydaktyczne i organizacyjne.

W ramach kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli istnieje możliwość wymiany doświadczeń i pozyskiwania inspiracji nauczycielskich w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Kluczem do ich stworzenia może być przedmiot (np. sieć matematyków, biologów), typ profesji (np. sieć pedagogów, logopedów), inspiracji tematycznych (np. promotorzy oceniania kształtującego) lub inny ,wynikający z potrzeb Państwa – tworzących środowisko nauczycielskie.

Zachęcam Państwa do skorzystania z propozycji Poradni w tym zakresie, jak również do dzielenia się wszelkimi sugestiami, które mogłyby wzbogacić ofertę.

Zgłoszenia placówek do objęcia systemem wspomagania pod numerem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej: 32 – 227 23 92 lub 32 – 327 17 66 lub adresem elektronicznym : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynatorem działań ze strony Poradni  jest
p. Weronika Zawisza – Grzanka pełniąca funkcję SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji).


Grupa ASPE Tychy w pełnej aktywności...
Nauczycielska sieć ASPE stowarzyszająca nauczycieli współorganizujących kształcenie  w nowym roku szkolnym 2023/2024 kontynuuje swoją działalnosć.
Zapraszamy Koleżeństwo do współpracy:
- dzielimy się doświadczeniem
- popularyzujemy skuteczne narzędzia do pracy z uczniem
- poszukujemy efektywnych metod pracy
- wspieramy się mentalnie!
Jesteśmy nauczycielami współorganizującymi kształcenie , pracujemy w rożnych szkołach.
Współpracujemy ze sobą, wymieniamy się doświadczeniami.
Jest nas coraz więcej, jesteśmy dla siebie wsparciem w codziennej pracy pedagogicznej.
Zapraszamy do współpracy.

I spotkanie w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się 26.09.2023 r. W następnych miesiącach w każdy przedostatni wtorek miesiąca g. 15:00-17:00

Koordynatorka sieci: Weronika Zawisza-Grzanka

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy