POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Słucho-Ruchy

to zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci 6-letnich, przejawiających trudności z koncentracją, zapamiętywaniem informacji ze słuchu, a także z opóźnionym rozwojem mowy, zdiagnozowaną afazją, ryzykiem dysleksji i CAPD.

W programie zajęć m.in:

  • ćwiczenia stymulujące funkcje słuchowe
    (percepcja, pamięć, lokalizacja, analiza i synteza, selekcja),
  • elementy terapii SI i terapii bilateralnej.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy