POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Ja - Ty - My

 PROGRAM  ZAJĘĆ GRUPY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEJ
,, Ja- Ty -My- w zgodzie z sobą i innymi’’


dla uczniów z zakłóceniami funkcjonowania społeczno-emocjonalnego
na różnym poziomie wiekowym
I GRUPA wiekowa – uczniowie klas I-III
II GRUPA wiekowa- uczniowie klas IV-VI
III Grupa wiekowa- uczniowie klas VII-VIII
zajęcia grupy odbywają się w poniedziałek  godz. 16.30
Program ma charakter psychoedukacyjny z elementami psychokorekcyjnymi, kładzie nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.


Cele główne pracy z grupą:
    • Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczniów poprzez nawiązywanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i  dorosłymi
    • Zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z różnymi sytuacjami szkolnymi
( odreagowanie emocjonalne)
    • Zapobieganie wadliwej adaptacji uczniów do warunków życia i wymagań otoczenia poprzez uczenie ich pozytywnego patrzenia na siebie, swoje życie
 i otoczenie( zmiana sądów o rzeczywistości)
Cele szczegółowe:
    • Wykształcenie u dzieci i młodzieży umiejętności interpersonalnych ułatwiających współżycie w różnych grupach społecznych, zwłaszcza w klasie
    • Efektywne komunikowanie się, dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
    • Dostrzeganie i spełnianie potrzeb własnych i drugiego człowieka
    • Budowanie poczucia własnej wartości
    • Zwiększenie świadomości dziecka dotyczącej podejmowanych przez niego działań, zachowań, w stosunku do innych dzieci i dorosłych a także samego siebie
    • Uczenie współdziałania i współpracy z innymi

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy