POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

strona MCO MCO

 

 

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Celem zajęć jest rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych. Praca terapeutyczna odbywać się będzie przez doświadczenie co daje podstawę do generalizacji ćwiczonych zachowań społecznych w naturalnym otoczeniu..
Dla kogo
Dzieci i młodzież z rozpoznaniem:
  • objawów ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera,
  • zaburzeniami emocjonalno-społecznymi, więzi,
  • nieśmiałych i lękliwych, z fobią społeczną.
Dobór do grupy stanowi wiek rozwojowy. Zajęcia odbywać się będą w 3 grupach wiekowych:
  • w wieku przedszkolnym - dzieci w wieku 5-6 lat,
  • wczesnoszkolnym i szkolnym .
Zajęcia prowadzić będą dla dzieci przedszkolnych:

Anna Pilszek -psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
Anna Kożdoń-Spyra -psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
Dla uczniów w wieku szkolnym:

Anna Kożdoń-Spyra -psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
Dorota Piórek - psycholog, specjalista w zakresie pracy z autyzmem
ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU (grupy przedszkolne - wtorki 8.00 -10.00)
PRZEŁOM PAŹDZIERNIKA/LISTOPADA (grupy szkolne - piątki godziny popołudniowe 15.00-17.00)
Zapisy w sekretariacie poradni osobiście lub telefonicznie: 32 227 23 92; 32 327 17 66, 513 032 811

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy