POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Za Życiem

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – WOKRO

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach prowadzi program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program ma zwiększyć efektywność i dostępność do kompleksowego wsparcia dla dzieci, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Kontakt w sprawie projektu „Za życiem”:
Koordynator projektu Zofia Greguła, dostępna od poniedziałku do środy w godzinach od 8 do 13 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach lub pod numerem telefonu +48 513 032 812

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy program jest bezpłatny?
  • program jest w całości finansowany z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.
 2. Do kogo jest skierowany program „Za życiem”?
  • program skierowany jest do dzieci z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju dziecka (WWR), orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczeniem lekarskim oraz do rodziny dziecka biorącego udział w programie.
 3. Jak długo trwa program „Za życiem”?
  • realizacja programu planowana jest w latach 2022-2026, obejmuje on dzieci od urodzenia do ukończenia wychowania przedszkolnego.
 4. Co zrobić, by być w programie?
  • należy złożyć deklarację uczestnictwa dziecka w programie, kserokopię opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) lub kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub kserokopie zaświadczenia lekarskiego oraz podpisać zasady uczestnictwa w programie „Za życiem” z klauzulą RODO (na dole strony) i dostarczyć do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach.
  • deklaracje uczestnictwa w zajęciach przyjmujemy przez cały rok.
 5. Jakie zajęcia można realizować w ramach programu „Za życiem”?
  • zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, zajęcia z tyflopedagogiem oraz z surdopedagogiem.
  • rodzice/opiekunowie również mogą być objęci pomocą specjalistów (spotkania z psychologiem).
 6. Jaki jest cel programu?
  • wsparcie rodziców oraz zapewnienie dziecku kompleksowej pomocy.
 7. Czy jak moje dziecko uczestniczyło w programie rok temu (2022r.), to na nowo muszę złożyć wniosek, żeby i w tym roku mogło uczestniczyć?
  • nie, jeden wniosek złożony na program wystarczy chyba, że opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka wygaśnie, należy donieść nową opinię.
  • rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w I edycji Programu (rok 2016-2021), zobowiązani są do ponownego złożenia dokumentów oraz wniosku.
 8. Jacy specjaliści biorą udział w programie w danym roku?
  • specjaliści są wybierani podczas procedury przetargowej prowadzonej przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
 9. Kiedy zaczynają się zajęcia ze specjalistami?
  • niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury przetargowej (około marca/kwietnia). Na ten moment zajęcia prowadzi 4 specjalistów; logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, tyflopedagog.
 10. Kto mnie poinformuje, że deklaracja została rozpatrzona pozytywnie i mogę rozpocząć zajęcia?
  • gdy deklaracja zostanie rozpatrzona pozytywnie, specjaliści będą kontaktować się z rodzicami dzieci uczestniczących w programie, w celu rozpoczęcia zajęć. W przypadku braku informacji od specjalistów prosimy o kontakt.

Pobierz wniosek

Pobierz wniosek

Klauzula Rodo

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy